Gabriëlle Zwueste

OVER GABRIËLLE

ABOUT GABRIËLLE

“ZO GEK JOH.. Als ik foto’s van mezelf terug zie van ’n aantal jaren geleden dan valt ’t me op hoe slecht ik in m’n lijf zat. ‘Tis alsof ik niet m’n eigen lijf bewoonde. Ik weet nog dat ik als heel klein meisje vaak speelde dat ik ’n heks was. Of een cowboy. Ik rende gehuld in ’n regencape door de tuin. Luid mijn heksenlach schaterend. Of ik beeldde me in dat ik op m’n paard zat en door de prairy reed. Enthousiast springend en hinnikend.. In de loop van mijn jeugd is dat enthousiasme veranderd. Mijn ouders waren getraumatiseerde mensen met ’n oorlogs verleden die geen ruimte hadden om naar zichzelf of naar mij te kijken. Ze zijn getrouwd/gescheiden/getrouwd en weer gescheiden met elkaar en ze vochten elkaar de tent uit. Als klein kindje voelde ik me niet gezien of gehoord en ontwikkelde een heel raar beeld van mezelf en van de wereld. Ik voelde me minderwaardig. Ik schaamde me voor mezelf en er ontstonden schaduwkanten. Delen van mezelf die ik wegduwde, waar ik me schuldig over voelde. Ik had geen vertrouwen in andere mensen en al helemaal geen vertrouwen in mezelf. Ik raakte de verbinding met mezelf kwijt en voelde me verdoofd. Door de jaren heen deed ik veel helingswerk en leerde ik mezelf te omarmen en te containen in al m’n aspecten. Mijn vitale levensenergie is weer gaan stromen en dit gun ik jou ook zo… Ik zie jou als een gigantisch krachtig wezen die zich daar veeeeel te weinig van bewust is. Geconditioneerd als we zijn om ons aan te passen aan onze omgeving die niet altijd supportive was of is hebben we geleerd om niet ons volle potentiëel te leven. Van onszelf te houden als de God/Godin die we zijn.. “
Gabriëlle Zwueste
Gabriëlle
Owner Blossom Body
“.. When I see pictures of myself from a few years ago, it strikes me how bad I was embodied. "It's like I was sort of split off. I remember when I was a little girl I often played that I was a witch. Or a cowboy. I ran through the garden wrapped in a rain cape. Loud my witch's laugh, roaring. Or I imagined myself on my horse and riding through the prairie. Enthusiastically jumping and neighing.. In the course of my youth that enthusiasm has changed. My parents were traumatized people with a war past who had no space to look at themselves or at me. They got married/divorced/married and divorced again allwaysfighting. As a small child I did not feel seen or heard and developed a very strange image of myself and of the world. I felt inferior. I was ashamed of myself and dark sides emerged. Parts of myself that I pushed away, that I felt guilty about. I had no faith in other people and certainly no faith in myself. I lost connection with myself and felt numb. Over the years I did a lot of healing work and learned to embrace and contain myself in all my aspects. My vital life energy has started to flow again and I wish you the same... I see you as an enormous powerful being who is way too little aware of it. Conditioned as we are to adapt to our environment, which was not always supportive, we have learned not to live our full potential. Loving ourselves as the God/Goddess that we are.”.
Gabriëlle Zwueste
Gabriëlle Therese Zwueste
Founder Blossom Body, Temple of Happiness

Gabriëlle studeerde af aan de kunstacademie en werkte jarenlang met veel plezier als beeldend kunstenaar.
Ook legde zij zich toe op studie aan 4 yoga academies in Amsterdam en India (voor Hatha- / Tantra- / Raja Yoga en Yoga Therapy).
Ze studeerde aan de Academie voor Massage en Beweging, en aan het Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie (NIB),
Ze is Reiki Master, Merlin Healer M7, en Theta Healer Advanced Practitioner.
In 2009 rondde ze de TouchPro® stoelmassage opleiding af.
Ze is afgestudeerd Biodynamisch Massagetherapeut. Ze mediteerde 6 maanden’ in de Spaanse bergen en werd Ishaya’s Ascension meditatieleraar.

Gabrielle graduated from art academy and enjoyed working as a visual artist for many years.
Also she studied at 4 yoga academies in Amsterdam and India (for Hatha- / Tantra- / Raja Yoga and Yoga Therapy).
She studied at the Academy for Massage and Movement, and at the Netherlands Institute for Biodynamic Psychology (Biodynamiek),
She is a Reiki Master, Merlin Healer M7, and Theta Healer Advanced Practitioner.
In 2009 she completed the TouchPro® chair massage training.
She is a graduated Biodynamic Massage Therapist. She meditated in the Spanish mountains for 6 months and became Ishaya’s Ascension meditation teacher.

C.V:

• 2021 Light Language Fascilitator 
• 2018 Sjamanistic Body De-Armouring, Sweden
• 2016 Woman Facilitator Training by Ramya Norel. To coach woman in groupsetting
• 2016 Theta Healing Advanced Practicioner, Amsterdam
• 2016 Merlin Healing M7, Amsterdam
• 2015 AgamaYoga, Rishikesh India
• 2014 Ayurvedic Yoga Therapist, Kerala India
• 2014 Tantra Yoga instructor, Shri Kali Asram India
• 2012 Reiki Master, Amsterdam
• 2012 Ishaya’s Ascension Meditation Teacher, Spain
• 2010 Diploma Biodynamic massagetherapy, Biodynamiek, Amsterdam
• 2010 TouchPro chairmasseuse, Rotterdam
• 2000 Yoga teacher, YAN Amsterdam
• 2000 Certificate Holistisch Masseuse Academie for massage & movement Amsterdam
• 1997  Diploma artacademie AKV/St. Joost, Breda

Gabriëlle Zwueste 0334-2

Blossom Bodywork sessies
zijn op afspraak.

BlossomBody Coaching sessions are on appointment

Nieuwsbrief


Information and appointment:
Gabriëlle Zwueste
T: (+31) 6 24256185 M: hello@blossombody.nl

De Vrije Uitloop Coöperatief U.A.
KvK 59442689
BTW NL853488162B01

[NL] [O] [EN]