Logo blossom body groot geel 300x166

☆ KUNDALINI HEALING / BODY DE-ARMOURING TRAINING☆

..FREE YOUR LIFE ENERGY..! 

WHEN:  Sat. & Sun. Mai 4 & 5
TIME: Sat. 12.30 – 9PM / Sun. 10:30am – 7pm
WHERE: Breda 

✨CERTIFIED TRAINING✨

✨ Partime participation is possible

WANNEER:  Zat. & Zon. 4 & 5 mei
TIJD: Zat. 12:30 – 21:00 / Zon. 10:30 – 19:00
WAAR: Breda 

✨GECERTIFICEERDE TRAINING✨

✨ De dagen zijn los van elkaar te volgen

✨✨ Body De-Armouring, ✨Kundalini, ✨ Full Body Energetic Orgastic Massage,✨✨ 

✨Healing, ✨Relaxation, ✨Bliss, ✨Life energy, ✨Sjamanic, ✨Tantric, ✨

✨Tantra Krya Breath✨ Activating the Shushumna & Chakra’s..✨

✨Self De-Armouring✨ Psoas Release✨

✨Karma Release✨

WIL JIJ..,

DO YOU WANT TO...

✨Levenslang vastgehouden blokkades oplossen op een veilige manier & dit kunnen doorgeven?✨
✨ Je Stromend, Levend en Vrij voelen?✨
✨ Een sprong maken daarin?✨

✨ Solve lifelong held blockages  in a safe way & learn how to pass this on?✨
✨ Feel Flowing, Alive and Free?✨
✨ ‘Want to jump in that?✨

Weet je dan welkom.! 

Know yourself welcome.!

De stem van je Hart, je Ziel..

Vaak is het best lastig om in je dagelijks leven de verbinding met jezelf te blijven voelen. Om de stem van je Hart, je Ziel te blijven horen. In deze training verbinden we ons met de Kundalini energie. Je  Levensenergie, je grootste Kracht. We gebruiken haar om te verzachten en op diepere lagen te landen in jezelf, je lijf. Om blokkades op te lossen op alle niveau’s. Om je te verbinden met je Sankalpa: je Hartsverlangen. Maar ook om alles wat niet bij je hoort effectief uit je systeem te clearen, los te laten.
Je werkt niet alleen met de ontwikkeling van je bewustzijn maar maakt ook op een veilige manier contact met de kracht van je vitale levensenergie. 
Soms word oude pijn en trauma aangeraakt om doorvoeld en losgelaten te worden. Ook kun je een divine ervaring, of een “full-body orgasm” ervaren.

 • Deze training is voor Jou. Voor jou om te helen wat je ook maar hindert je Licht te stralen✨
 • Deze training is voor Jou. Als je je geroepen voelt om jou Licht door te geven. Om deze wereld een stukje mooier te maken en je je medemens wilt helpen op haar of zijn Pad naar Heelheid. Naar zichzelf✨

Ga voorbij je woorden en duik in je ervaring. Herstel de verbinding met je lijf, je voelen op cellulair nivo. Met je bekken en je hart (Pelvic-Heart Immersion). Daar waar je Bliss bent en Liefde. 

The voice of your Heart, your Soul..

Often it is experienced te be quite difficult to maintain the connection with yourself in your daily life. To keep hearing the voice of your Heart, your Soul. In this training we connect with the Kundalini Energy. Your Life Energy, your greatest Power. We use her to soften and land on deeper layers within yourself, your body. To solve blockages at all levels. To connect you with your Sankalpa: The Song of your Hearts Desire. But also to effectively clear everything within you that doesn’t serve.

 • This is for you. For you to heal whatever hinders you from shining your Light.
 • This is for you. If you feel called to pass on your Light. To make this world a bit more beautiful. If you want to help your fellow man on her or his Path to Wholeness. 

Go beyond words and dive into your experience. Restore the connection with your body on a cellular level. With your pelvis and your heart (Pelvic-Heart Immersion). Where you are Bliss and Love.

WAT KUN JE VERWACHTEN?

WHAT TO ASPECT?

De Tantric, Sjamanistic Kundalini Activatie / Body De-Armouring Training biedt je een uiterst effectieve meltdown van technieken die lang vastgehouden blokkades op fysiek, energetisch en emotioneel nivo makkelijk en moeiteloos oplossen. Hierdoor herstelt de verbinding tussen je hoofd, hart en bekken en open je je voor je eigen oneindig potentieel (Bliss Body).

Ervaar en leer o.a. op 4 mei:

 • Sankalpha meditatie, 
 • Self De-Armouring, TRE, en Psoas Release 
 • Tantra Kriya Breathwork
 • Kundalini Healing (Full Body Energetic Orgastic Massage)

Ervaar en leer o.a. op 5 mei:

 • Sankalpha meditatie
 • Shushumna Activation Sequence
 • Body De-Amouring 
 • Kundalini Healing

Kleding kan aan blijven

..New Bird… Just jump in.!
Hoewel het helpt als je ervaring hebt met bewustzijns ontwikkeling en (energetisch-/emotioneel-) lichaamswerk kun je gewoon instappen zonder ervaring. 
 
..Old Bird…
Heb je de (1-daagse) training in ’t verleden gevolgd bij Gabriëlle?
Dan is dit een prachtige aanvulling en vervolg met o.a. nieuwe Body De-Armouring punten, Self De-Armouring, Psoas Release en Tantra Kriya Breathwork
Daarnaast leer je hoe je genuanceerder kunt werken en bied deze dag  verdieping van het geleerde.

The Tantric, Shamanistic Kundalini Activation / Body De-Armouring Training offers you an extremely effective meltdown of techniques that easily and effortlessly dissolve long-held blockages on a physical, energetic and emotional level. This restores the connection between your head, heart and pelvis and opens you to your own infinite potential (Bliss Body).

Mai 4 Experience and learn a.o.:

 • Sankalpha meditation, 
 • Self De-Armouring, TRE, & Psoas Release 
 • Tantra Kryia Breathwork
 • Kundalini Healing (Full Body Energetic Orgastic Massage)

Mai 5 Experience and learn a.o.:

 • Sankalpha meditation
 • Shushumna Activation Sequence
 • Body De-Amouring 
 • Kundalini Healing

Clothes can stay on

..New Bird… Just jump in.!
Although it helps if you have experience with consciousness development and (energetic/emotional) body work  you can just join without experience.

..Old Bird…
Have you ever joined the (1-day) training with Gabrielle?
Then this is an amazing follow-up with, among other things, new Body De-Armouring points, Self De-Armouring techniques, Psoas Release and Tantra Kriya Breathwork
In addition, you learn how to work in a more nuanced manner and this day offers you a deepening of what you have learned.

“Dit alles vind plaats In een veilige en liefdevolle bedding waarin jij helemaal jezelf kunt zijn met alles wat je bij je draagt.”

– Gabriëlle 

“All this takes place In a safe and loving environment in which all aspects of your beiïng are welcome.”

– Gabriëlle

beauty

Gabriëlle Therese Zwueste

Is a bodyworker, body-oriented therapist and energy healer. She has been guiding Tantra, Women’s and Yoga events for almost 20 years.
Her mission is to empower people to full bloom. She is the founder and owner of Blossom Body, Temple for Happiness

Is artist, bodyworker, lichaamsgericht therapeut en healer. Ze begeleid bijna 20 jaar Tantra-, Vrouwen- en Yoga events. Haar missie is om mensen te empoweren tot volle bloei. Ze is oprichtster en eigenaar van Blossom Body, Temple for Happiness te Breda.

holistic
Wat is Kundalini Activatie Healing of FBOM? Bekijk deze video
Wat is De-Armouring? Bekijk deze video  
 
What is Kundalini Activation Healing of FBOM? Watch this video
What is De-Armouring? Watch this video  

Opgave & Bijdrage:

Subscribe & Contribution

 • Bijdrage training: €333,33  ex. BTW voor bedrijven, incl. Certificate of Participation en werkboek 

Kun je niet beide dagen aanwezig zijn? Partime participatie is mogelijk.

 • Deelname Losse trainingsdag naar keuze: € 177,- ex. BTW voor bedrijven.
 • Training contribution: €333.33 ex. VAT for companies, incl. Certificate of Participation and workbook.

Can’t attend both days? Partime participation is possible.

 • Participation single training day: € 177,- ex. VAT for companies,
 • Prijzen zijn inclusief werkboek, thee, water en yummie snacks gedurende de dag.
 • Na inschrijving ontvang je verdere praktische informatie
 • Wil je overleggen of heb je vragen? Bel: 06 24256185
 • Plaatsen gaan op volgorde van aanmelding. Na het voldoen van de aanbetaling is je plekje gegarandeerd.
 • Price includes workbook, tea, water and yummy snacks throughout the day.
 • You receive further practical information afther registration
 • Do you want to discuss or do you have questions? Call: 06 24256185
 • Places are in order of registration. After paying the deposit, your spot is guaranteed.

NOTE Alleen na het bijwonen van de hele training (beide dagen) is het mogelijk het Certificaat van Deelname en het complete werkboek te ontvangen.

OPGAVE: M. Hello@blossombody.nl / T. +31 (0)6 24 25 61 85

NOTE Only after attending the entire training (both days) it is possible to receive the Certificate of Participation and the complete workbook.

SUBSCRIBE: M. Hello@blossombody.nl / T. +31 (0)6 24 25 61 85

Bonus:

 • Jouw individuele healing proces start al vanaf de dag dat je je opgeeft voor de training. 
 • Gabriëlle zet haar energetic healing tools in voor groepshealing vanaf 3 dagen voor aanvang van de training 
 • Ook via de Healy© wordt er groepshealing verzorgt.
 • Je krijgt toegang tot de App groep
 • Je ontvangt toegang tot instructie filmpjes
 • Je ontvangt toegang tot playlists
 • Your individual healing process starts from the day you sign up for the training.
 • Besides that Gabriëlle uses her energetic healing tools for group healing from 3 days prior to the training
 • Group healing is also provided by Healy©.
 • You get access to the App group
 • You will receive access to instructional videos
 • You will receive access to playlists

Hoe ervaardden anderen 't?

How did others experience it?

"The workshop was so special. I really enjoyed it. Very good. I had certain physical sensations from old traumas that I don't feel anymore. It's very nice. Something changed in my body. It was really transformative. Very thank you very much for everything."
Ezequiel Sanucci
Klassiek danser en Tango leraar
"De workshop was zo bijzonder. Ik heb echt genoten. Het deed me heel goed. Ik had bepaalde fysieke sensaties van oude trauma's die ik nu niet meer voel. Het is heel fijn. Iets veranderd in mijn lichaam. Het was echt transformerend. Heel erg bedankt voor alles."
Ezequiel Sanucci
Klassiek danser en Tango leraar
"Een weekje later... Wat een ervaring.. ik wil je nog graag mailen. En je bedanken, voor datgene wat je aanbied, en zeker op de manier hoe jíj dat doet. Ik vind je een prachtig mens! Dankjewel voor jouw zijn! De de-armouring ondergaan, was voor mij zeer intens en waardevol. Het leek alsof de tijd stilstond, mijn gedachten waren weg. Het ging vanzelf. De stroming, de ademhaling. Intuïtief voelde ik het haarfijn aan. De samenwerking met mijn partner, zó ervaarde ik het, was een echte samenwerking. Voor mij voelde het écht alsof het door ons beide heen stroomde. En niet dat zij "enkel en alleen" de gever was. Het voelde lichamelijk heel intens. Ik vond de drukpunten héérlijk, ik kwam daardoor écht in mijn lichaam. Het besef dat ik een lichaam heb. Ik werd overweldigd, door de energie, de liefde die door me heen stroomde, letterlijk stroom haha. Het moment dat jij erbij kwam, was heel waardevol, en net dat zetje wat ik nodig had om het helemaal te laten landen. Ik voelde, en zag toen ik geluid ging maken, het vuur branden onder. Het voelde zo groots. En het voelde ook alsof er een lichtbal zat vol energie licht en liefde. Er stroomde zoveel.. na de behandeling het besef, ik werd er ontroerd van, ik voelde zo veel liefde en dankbaarheid ❤ "
Susanne J.
Activiteiten begeleider
"A week later... What an experience.. I would like to email you. And thank you, for what you offer, and certainly in the way you do it. I think you are a beautiful person! Thank you for being you! Going through the de-armouring was very intense and valuable for me. It seemed like time stood still, my thoughts were gone. It went by itself. The flow, the breathing. I felt it intuitively. The collaboration with my partner, that's how I experienced it, was a real collaboration. To me it really felt like it was flowing through both of us. And not that she was "only" the giver. It felt very intense physically. I loved the pressure points, it really got me into my body. The realization that I have a body. I was overwhelmed, by the energy, the love that flowed through me, literally flow haha. The moment you joined was very valuable, and just the push I needed to make it land completely. I felt, and saw when I started to make noise, the fire burning under. It felt so grand. And it also felt like there was a ball of light full of energy light and love. So much flowed.. after the treatment the realization, it moved me, I felt so much love and gratitude ❤ "
Susanne J.
Activities facilitator
Hallo lieve Gabrielle. Ik heb gisteren en zelfs vandaag nog heerlijk genoten van alle orgastische gevoelens die door mijn lijf schieten. Ik ben je zeer dankbaar om mij door je oefeningen te helpen om steviger bij mezelf te blijven en terug te leren genieten zoals een vrij kind. Succes verder met je workshops, je doet mooi werk. Liefs Marleen xxx en dikke knuffel
Marleen Vermeulen
Tantrica
Hello dear Gabrielle. Yesterday and even today I enjoyed all the orgasmic feelings shooting through my body. I am very grateful to you for helping me through your exercises to stay firmer with myself and to learn to enjoy again like a free child. Good luck with your workshops, you are doing great work. Love Marleen xxx and big hug
Marleen Vermeulen
Tantrica
Dankjewel! Het was n heerlijke dag vandaag. Zoveel diepe Healing. Zoveel dankbaarheid bij iedereen. Zin in morgen voor de 2e dag van de training 🥰 Dikke knuf voor jou Gabriëlle.
Esma Hakki
Constallation coach
"Gisteren een zeer mooie ervaring gedeeld tijdens de Kundalini Activation training van BlossomBody. Na de warme ontvangst en het kennismaken met de andere deelnemers, zijn we aan de slag gegaan met diverse meditatie- en ademhalingsoefeningen. Aansluitend kregen we uitleg over de de-armouringstechniek en de Full Body Energetic Orgasm massage. Na een mooie demo van deze technieken en het samenstellen van de koppels, zijn we gaan uitwisselen. We begonnen met de de-armouring en aansluitend de FBEO massage. We werden door Gabrielle begeleid en ondersteund tijdens deze oefeningen. Ik vond het mooi om mijn massagepartner zo te zien reageren op mijn de-armouring en de daarop volgende FBEO massage. Ik hoop dat ze veel negatieve ervaringen heeft kunnen loslaten en dat ze fijn door kan groeien in haar eigen proces. Dankje Gabrielle en natuurlijk mijn fijne partner M.. Namaste "
Peter Hodes
Chauffeur
"Shared a very nice experience yesterday during BlossomBody's Kundalini Activation training. After the warm welcome and getting to know the other participants, we started with various meditation and breathing exercises. Subsequently we received an explanation about the de-armouring technique and the Full Body Energetic Orgasm massage. After a nice demo of these techniques and creating couples, we started exchanging. First the de-armouring and then the FBEO massage. We were guided and supported by Gabrielle during these exercises. I loved seeing my massage partner react to my de-armouring and subsequent FBEO massage. I hope she has been able to let go of many negative experiences so she can continue to grow in her process. Thank you Gabrielle and of course my lovely partner M.. Namaste "
Peter Hodes
Chauffeur
"liefdevol, kwetsbaar, zacht, open, vertrouwen, heel veel licht en liefde en een open hart <3"
Stefanie Leysner
Voice Liberator - Bodywork for Women - Deeper Connections & Intimacy
"loving, vulnerable, soft, open, trust, lots of light and love and an open heart <3"
Stefanie Leysner
Voice Liberator - Bodywork for Women - Deeper Connections & Intimacy

Blossom Bodywork sessies
zijn op afspraak.

Nieuwsbrief


Informatie en afspraak: Gabriëlle Zwueste
T: (+31) 6 24256185 M: hello@blossombody.nl

De Vrije Uitloop Coöperatief U.A.
KvK 59442689
BTW NL853488162B01

[NL] [O] [EN]