Gabriëlle Zwueste
Blossombody Logo

BLOSSOM BODY HEALING

BlossomBodyHealing kan toegepast worden op ieder vlak waar jij verandering in aan wilt brengen.

BlossomBodyHealing can be applied in any area where you desire change.

BlossomBodyHealing is een meditatie techniek  die je in staat stelt om op eenvoudige wijze verandering te brengen in beperkende overtuigingen of gedrag om je maximale gezondheid en welzijn te bereiken. Met BlossomBodyHealing kan direct, op een diep spiritueel, fysiek, mentaal,  emotioneel en genetisch niveau, een blokkade worden veranderd in een overtuiging en gevoel welke wél past bij het leven wat je werkelijk wilt.

BlossomBodyHealing is a meditation technique which enables you to easily change limiting beliefs or behaviors to achieve maximum health and well-beingin your life. On a deep spiritual, physical, mental,  emotional and genetic level, a blockage can be changed  instantly into a belief and feeling that does fit the life you really want with BlossomBodyHealing,

holistic

VOOR WIE?

BlossomBodyHealing kan toegepast worden op iedereen die er voor open staat ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of religie.

Heb je last van negatieve gedachten of emoties? | Voel je je angstig, depressief of eenzaam? | Ben je gestresst of voel je je uit balans? | Kom je niet verder op je werk of zit je vast in je relatie? | Steekt een oud trauma steeds weer de kop op? | Heb je aanhoudende gezondheidklachten? | Voel je je lusteloos, heb je een gebrek aan eigenwaarde of weet je niet waar te beginnen? | Verlang je naar een diepere verbinding met jezelf? | Zit je met levensvragen?

FOR WHOM?

BlossomBodyHealing can be applied to anyone who is open to it, regardless of age, gender, origin or religion.

Do you suffer from negative thoughts or emotions? | Do you feel anxious, depressed or lonely? | Are you stressed or feeling out of balance? | Are you unable to progress at work or are you stuck in your relationship? | Does an old trauma keep resurfacing? | Do you have persistent health problems? | Do you feel lethargic, lack self-esteem or don’t know where to start? | Do you long for a deeper connection with yourself? | Do you have life questions?

beauty

BIJ:

 • Scheiding 
 • Eenzaamheid 
 • Verslavingen 
 • Allergieën  
 • Boosheid  
 • Onrust  
 • Verlies  
 • Verbinding aangaan 
 • Fobieën  
 • Vertrouwen 
 • Depressiviteit  
 • Angsten 
 • Gezondheidsklachten 
 • Jaloersheid   
 • Ongelukkig voelen 
 • Eetproblemen  
 • Zorgen

AT:

 • Addictions
 • Allergies
 • Anger
 • Agitation
 • Loss
 • Parting
 • Loneliness
 • Connection
 • Phobias
 • To trust
 • Depression
 • Fears
 • Health complaints
 • Jealousy
 • Feeling unhappy
 • Eating disorders
 • Unsurtenty
QUALITY

OF:

 • Prikspijt of vax schade
 • Klachten tgv 4G/5G
 • Motivatie  
 • Negatieve emoties en gedachten  
 • Obsessies 
 • Paniekaanvallen  
 • Persoonlijke ontwikkeling 
 • Afwijzing 
 • Zelfvertrouwen  
 • Sexuele kwesties 
 • Schaamte  
 • Verlegenheid 
 • Podiumangst  
 • Stress  
 • Familiekwesties 
 • Trauma… etcetera 

Kan BlossomBodyHealing het antwoord voor je zijn.

OR:

 • Vaccination damage
 • hypersensitivity for radiation, 4G/5G 
 • Motivation
 • Negative emotions and thoughts
 • Obsessions
 • Panic attacks
 • Personal development
 • Rejection
 • Self confidence
 • Sexual issues
 • Shame
 • Shyness
 • Stage fright
 • Stress
 • Family issues
 • Trauma…etc

BlossomBodyHealing could be the answer for you.

De mogelijkheden van BlossomBodyHealing zijn zo goed als eindeloos.

The possibilities of BlossomBodyHealing are almost endless.

BlossomBodyHealing is een enorm krachtige Divine Energy Healing methode door Gabriëlle Zwueste doorontwikkeld op:

 • Merlin Healing – M7 Oneness
 • Theta Healing – Advanced
 • Reiki 3 – Master

BlossomBodyHealing kan toegepast worden op ieder vlak waar jij verandering in aan wilt brengen, zoals gezondheid, relaties, werk, geldzaken, mentale, emotionele en spirituele groei, om er maar een paar te noemen. Gevoelens en gedachten zijn energieën die ons leven creëren. Ze maken deel uit van ons geloofssysteem dat ieder besluit dat we nemen beïnvloedt en waar we ons maar voor een klein deel bewust van zijn. De rest ligt in ons onderbewustzijn, waar het ons leven stuurt en vaak ons ware potentieel blokkeert.

Wat je uitstraalt is precies hetgeen je aantrekt. Wanneer je je realiseert dat alles in je leven een reflectie is van wat inwendig bij je leeft dan kun je het heft weer in eigen handen nemen en vanuit je kern actief vorm geven aan jouw bestaan.

BlossomBodyHealing is an extremely powerful Divine Energy Healing method by Gabriëlle Zwueste develloped from:

 • Merlin Healing – M7 Oneness
 • Theta Healing – Advanced
 • Reiki 3 – Master

BlossomBodyHealing can be applied to any area you want to change, such as health, relationships, work, finances, mental, emotional and spiritual growth, just to name a few. Feelings and thoughts are energies that create our lives. They are part of our belief system which influences every decision we make and of which we are only partially aware. The rest lies in our subconscious, where it directs our lives and often blocks our true potential.

What you radiate is exactly what you attract. When you realize that everything in your life is a reflection of what lives inside you, you can take matters into your own hands again and actively shape your existence from your core.

Sessies zijn ook online mogelijk

Sessions are possible online or in our venue in Breda.

Gabriëlle Zwueste 0334-2

"Let your dreams Blossom with BlossomBody.!"

Gabriëlle Therese Zwueste

Owner Blossom Body

5/5

Disclaimer:

Blossom Body Healing is geen vervanging voor de reguliere geneeskunst, de techniek is ontwikkeld om het zelfhelend vermogen te verbeteren. Ik adviseer dan ook om voor medische kwesties uw arts te raadplegen.
 

Liefs en Namasté,
Gabriëlle

Blossom Body Healing is not a substitute for regular medicine. The technique has been developed to improve self-healing ability. I therefore recommend that you consult your doctor for medical issues.

Love and Namaste,
Gabriëlle

"De healing van Gabriëlle was ronduit geweldig voor mij. Echt een wonder wat er gebeurde. Ik had een cyste in een eierstok en toen ze die ontdekten werd er meteen een operatie ingepland voor 5 dagen later aangezien er groot risico bestond op kanker. Die operatie is niet door hoeven gaan door de healing van Gabriëlle! ​Tijdens die healing gebeurde er zoveel! Het werd me duidelijk dat ik de eierstok niet zomaar moest laten verwijderen. Ik had het “waarom” van ’t ontstaan van de cyste begrepen. Ik was na de healing direct pijnvrij.​ Vijf weken later, toen ik een echoscopie liet doen ter controle, bleek de cyste geheel verdwenen, tot grote verbazing van de gynaecologe!! Ze zei dat ze eigenlijk niet in healings geloofde maar dat ze dit toch “even meenam”! Het was volgens haar niet het soort cyste dat zomaar uit zichzelf zou kunnen verdwijnen. Je begrijpt dat ik heel erg blij was! Ik ben Gabriëlle ontzettend dankbaar en kan iedereen aanbevelen om naar haar te gaan voor een healing! ♡"
Hanneke van Heel
Hanneke van Heel
Designer
"Gabriëlle's healing was absolutely amazing for me. It was truly a miracle what happened. I had an ovarian cyst and when they discovered it, an operation was immediately scheduled for 5 days later as there was a high risk of cancer. That operation never took place because of Gabrielle's healing! So much happened during the session! It became clear to me that I shouldn't just have the ovary removed. I had understood the "why" of the formation of the cyst. I was pain-free immediately after the healing.​ Five weeks later, when I had an ultrasound checkscan , the cyst had completely disappeared, much to the surprise of the gynecologist!! She was convinced it was the kind of cyst that could just disappear on its own. You understand that I was very happy! I am very grateful to Gabrielle and can recommend everyone to go to her for a healing! ♡"
Hanneke van Heel
Hanneke van Heel
Designer

TARIEVEN

PRICES

Gabriëlle Zwueste 9017

Blossom Into Bliss Pack:

Koop vier 1:1 sessies en ontvang de 5e GRATIS

Buy four 1:1 sessions and receive the 5th for FREE

Blossombody Logo
0
Tevreden cliënten
0
Satisfied Clients
5/5

Blossom Bodywork sessies
zijn op afspraak.

Nieuwsbrief


Informatie en afspraak: Gabriëlle Zwueste
T: (+31) 6 24256185 M: hello@blossombody.nl

De Vrije Uitloop Coöperatief U.A.
KvK 59442689
BTW NL853488162B01

[NL] [O] [EN]