Divine Energy Healing is een healing vorm waarbij er gebruik wordt
gemaakt van diverse vormen van universele levensenergie.
Je kunt kiezen uit verschillende Healingtools:

 • Reiki 3
 • Merlin Healing 4
 • Theta Healing

 

 • Reiki 3

Reiki 3 is de derde graad in ’t Reiki systeem ook wel Reiki Master genoemd.
Reiki bestaat uit twee woorden: “Rei” en “Ki.”

“Rei” kun je vertalen als Bron, en “Ki” als Levenskracht. Reiki kun je dus
vertalen met Levenskracht rechtstreeks afkomstig van de Universele Bron.

Weet je welkom voor een Reiki sessie in de praktijk of op afstand.
Ook kan je Reiki ontvangen tijdens de massage sessie in combinatie met
andere, speciaal op jouw systeem afgestemde wellness technieken.

Lees meer

 

 • Merlin Healing 4

Vanuit het Energetisch cristal dat gesitueerd is in het Hart- of Anahatha
Chakra channel ik de Divine Energy van Merlin.
Deze energie kan blokkades in je systeem oplossen.

Naarmate het energetisch cristal meer facetten heeft kan de healing op
een dieper nivo plaatsvinden. Merlin Healing 4 geeft aan dat het cristal via
intensieve transmissie processen vier keer zo krachtig getransformeerd is.

Wees welkom voor een Merlin healing sessie waarbij we op een bepaald
thema kunnen werken. Ook kan ik je Merlin 4 geven tijdens de massage
sessie in combinatie met andere, speciaal op jouw systeem afgestemde
technieken.

Lees meer

 

 • Theta Healing

Tijdens een Theta Healing sessie werken we specifiek op een bepaald thema.
Door me af te stemmen op de Bron, de leegte, de stilte mag er healing
plaatsvinden. Ik scan of lees je energie systeem, haal beperkende
overtuigingen uit je systeem en download nieuwe positieve overtuigingen.

De founder van Theta Healing is Vianna Stabel, een vrouw die genezing
ontving van de Bron en zo zichzelf genas van kanker.

De sessie wordt in principe niet gecombineerd met andere technieken.

Lees meer

 

 

BLOSSOM INTO BLISS IN BREDA.  Maak een afspraak en heel alles wat je belemmert om te bloeien als het licht dat je bent ♡

Liefs en Namasté,
Gabriëlle

 

Divine Energy Healing is a healing form that uses various forms of universal life energy.
You can choose from different Healing tools:

 1. Reiki 3
 2. Merlin Healing 4
 3. Theta Healing

 

 

 • Reiki 3
  Reiki 3 is the third degree in the Reiki system also called Reiki Master.
  Reiki consists of two words: “Rei” and “Ki.”

“Rei” can be translated as Source, and “Ki” as Life Force. You can translate Reiki with Life Energy directly from Source.

Know yourself welcome for a Reiki session.
Also you can receive Reiki in combination with
other massage or bodywork techniques specially adapted to your system.

read more

 

 • Merlin Healing 4
  From an  Energetic cristal situated in the Heart or Anahatha
  Chakra I channel the Divine Energy from Merlin.
  This energy can resolve blockages in your system.

As the energetic cristal has more facets, the healing can go on deeper layers. Merlin Healing 4 indicates that the cristal via
intensive transmission processes is four times as powerful transformed.

Be welcome for a Merlin healing session where we can work at a certain
theme. Its also possible to give you Merlin 4 healing during the massage
session in combination with other techniques, specially tailored to your system.

read more

 

 • Theta Healing
  During a Theta Healing session we work specifically on a specific theme.
  By tuning into the Source, the emptiness, the silence, healing is allowed to
  take place. I scan or read your energy system, release limiting
  convictions from your system and download new positive beliefs.

The founder of Theta Healing is Vianna Stabel, a woman who healed herself of cancer.

read more

 

BLOOM INTO BLISS IN BREDA. Healing whatever is hindering you to flower and blossom as the light that you are ♡ Contact me

Love and Namasté,
Gabriëlle

 

 

[NL] [O] [EN]