Blossom Body Healing is een enorm krachtige Divine Energy Healing methode waarbij ik diverse vormen gebruik:

 • Merlin Healing – M7 Oneness
 • Theta Healing – Advanced
 • Reiki 3 – Master

De mogelijkheden van Blossom Body Healing zijn eindeloos.
Voel je je lichamelijk of geestelijk niet goed, uit balans, ziek? Dan kan Blossom Body Healing het antwoord voor je zijn. 
Door Divine Energy Transmissies direct vanuit de Bron kan de oorzaak weggehaald worden. Oorzaken kunnen liggen in het verleden, in familielijnen, in vorige-, tussen- of parallele levens. 
Negatieve overtuigingen worden getransformeerd maar ook zwarte magie, vloeken, contracten, spells, plug-ins, chips en implantaten worden weggehaald.

Vaak combineer ik verschillende Healing methoden en Lichaamswerk in één sessie.

Sessies zijn mogelijk online of in de praktijk in Breda. 

CONTACT

 

 • Merlin Healing M7 – Oneness

Vanuit een Energetisch crystal dat gesitueerd is in het Hart- of Anahatha
Chakra channel ik de Divine Energy van Trancended Master Merlin.  
Deze energie lost op een veilige manier blokkades in je systeem op.

Naarmate het energetisch crystal meer facetten heeft kan de healing op
een dieper nivo plaatsvinden. Merlin Healing M7 geeft aan dat het crystal via
intensieve transmissie processen zeven keer zo krachtig getransformeerd is.
Vaak komen er tijdens de Merlin Healing transmissies andere energieën door zoals Christ Consciousness, The Gona (Blue cosmic beïngs), Draken energie en de energie van verschillende anciënt Druïden.

Lees meer

 • Theta Healing Advanced

Theta Healing is een enorm krachtige transformatie methode.
Door me direct af te stemmen op de Bron mag er heling plaatsvinden. Ik scan of lees je energie systeem, haal o.a. beperkende overtuigingen uit je systeem en download nieuwe positieve overtuigingen. Maar ook vloeken kunnen opgeheven worden, Vodoo of zwarte magie kan ik ermee verwijderen, en implantaten, plug ins en chips eruitgetrokken.

De founder van Theta Healing is Vianna Stabel, een vrouw die genezing
ontving van de Bron en zo zichzelf genas van kanker.

Lees meer

 • Reiki 3 Master

Reiki 3 is de derde graad in ’t Reiki systeem ook wel Reiki Master genoemd.
Reiki bestaat uit twee woorden: “Rei” en “Ki.”

“Rei” kun je vertalen als Bron, en “Ki” als Levenskracht. Reiki kun je dus
vertalen met Levenskracht rechtstreeks afkomstig van de Universele Bron.

Weet je welkom voor een Reiki sessie in de praktijk of op afstand.
Ook kun je Reiki ontvangen tijdens de massage sessie in combinatie met
andere, speciaal op jouw systeem afgestemde wellness technieken.

Lees meer

 

 

BLOSSOM INTO BLISS IN BREDA.  Maak een afspraak en heel alles wat je belemmert om te bloeien als het licht dat je bent ♡

 

Disclaimer:
Blossom Body Healing is geen vervanging voor de reguliere geneeskunst, de techniek is ontwikkeld om het zelfhelend vermogen te verbeteren. Ik adviseer dan ook om voor medische kwesties uw arts te raadplegen.

Liefs en Namasté,
Gabriëlle

 

Blossom Body Healing is a very powerfull healing form that uses various forms of universal life energy.
Often I combine different Healing tools in one session:

 • Merlin Healing – M7 Oneness
 • Theta Healing – Advanced
 • Reiki 3 – Master

The possibilities of Blossom Body Healing are endless.
Do you feel physically or mentally unwell, out of balance, sick? Then Blossom Body Healing could be the answer for you.
Through Divine Energy Transmissions directly from the Source, the cause can be removed. Causes can ly in the past, in family lines, in previous, intermediate or parallel lives.
Negative beliefs are transformed but also black magic, curses, contracts, spells, plug-ins, chips and implants are removed.

I often combine different Healing methods and Bodywork in one session.

Sessions are also possible online.

CONTACT

 

 

 • Merlin Healing – M7 Oneness
  From an  Energetic crystal situated in the Heart- or Anahatha
  Chakra I channel the Divine Energy from Trancended Master Merlin.
  This energy can resolve your blockages in a safe way.

As the energetic crystal has more facets, it heals on deeper layers. Merlin Healing M7 indicates that the crystal via intensive transmission processes transformed, is seven times more powerful.

Be welcome for a Merlin healing session where we can work at a certain
themes. Its also possible to aply Merlin 7 healing during the massage
session in combination with other techniques, specially tailored to your system.

read more

 

 • Theta Healing
  During a Theta Healing session we work specifically on specific themes.
  Healing is allowed directly from Source. I scan or read your energy system, release limiting
  convictions from your system and download new positive beliefs. 
  But also getting rid of Spells, Black Magic, Spirits, contracts and Curses is well possible.

The founder of Theta Healing is Vianna Stabel, a woman who healed herself of cancer.

read more

 • Reiki 3 – Master
  Reiki 3 is the third degree in the Reiki system also called Reiki Master.
  Reiki consists of two words: “Rei” and “Ki.”

“Rei” can be translated as Source, and “Ki” as Life Force. You can translate Reiki with Life Energy directly from Source.

Know yourself welcome for a Reiki session.
Also you can receive Reiki in combination with
other massage or bodywork techniques specially adapted to your system.

read more

 

BLOOM INTO BLISS IN BREDA. Healing whatever is hindering you to flower and blossom as the light that you are ♡ Contact me

Love and Namasté,
Gabriëlle

 

[NL] [O] [EN]