Logo blossom body groot geel 300x166

☆ TANTRIC DELIGHT - CACAO & LIFE MUSIC! ☆

✨Cacao.. Dance..Relaxing.. Melting.. Healing.. Meditation.. Flowering in Bliss.. Soft Tantric Body- and Breath work..✨
✨Extra Long Edition with  and Suporting Act: Life Mantra’s & Divine Sounds ✨

When:  Time: 7.30 – 10.30PM / Suporting act: 7PM / Where: Copacabana, Overakkerstraat 190 Breda / Fee: € 30,- / Vegan Bio Cacao Shake; € 5,-

☆ Extra Long Edition ☆

..BEN JIJ ER OOK ZO AAN TOE.?

..Are you longing.?

..Om ruimte te maken in jezelf voor alles wat gezien en gevoeld wil worden? In Jou. Je echtheid, je rauwheid, je zachtheid? Alleen dan kun kun je meer thuiskomen in jezelf, je lijf. Alleen dan kun je dieper conecten met jezelf en de ander.

Dompel je onder in een bad van lekkere dans, adem, contact en aanraking. Weet je jezelf gezien en ontvangen in je licht, je donker, in je authentieke Zelf…

..To make space within yourself for everything that wants to be seen and felt? In You. Your authenticity, your rawness, your softness? Only then you can come home to yourSelf, your Body. Only then you can connect more deeply with yourself and  others.

Immerse yourself in a bath of  of faboulisias dance, breath, contact and touch. Know yourself seen and received in your light, your dark, in your authentic Self…

WAT KUN JE VERWACHTEN?

WHAT TO EXPECT?

✨ Een bad van liefde ✨
✨ Ontspan en groei op diepe lagen ✨
✨ Een diepere verbinding met jezelf en de ander ✨

✨ Bathing in love✨ 
✨ Relax and grow on deep layers✨ 
✨ A deeper connection with ✨yourself and the other✨ 

 • Om te verzachten en te landen in jezelf beginnen we met een Cacao Ceremonie. The Spirit of Cacao connect je met je essentie en geeft je kracht. We drinken een Bio-vegan cacao shake, mediteren, zetten onze intentie of Sankalpha en roepen haar hulp aan. Dit is ’n krachtig ritueel. Cacao opent je hart en grondt je systeem. Brengt je uit je hoofd in je lijf. 
 • Vandaaruit gaan we in ’n flow van ontspannen stretchen, ademen, bewegen en lekkere dans om meer in je lijf te komen.
 • Vervolgens gaan we ons nog dieper met onszelf en de ander verbinden dmv technieken uit Tantra. Je leert hoe je je vitale, Kundalini of seksuele energie kunt laten stromen. Hierdoor herstelt de verbinding tussen je hoofd, hart en bekken en laad je oude patronen los.

(Kleding blijft aan en er worden geen seksuele handelingen verricht)

 • To soften and land in yourself, we start with a Cacao Ceremony. The Spirit of Cacao connects you with your essence and gives you strength. We drink a Bio-vegan cacao shake, meditate, set our intention or Sankalpha and call on her help. This is a powerful ritual. Cacao embdies you. Opens your heart and grounds your system. 
 • From there we flow into relaxed stretching, breathing, moving and fabelicious dance.
 • Then we connect more deeply with ourselves and the other through techniques from Tantra. You learn how to let your vital, Kundalini or sexual energy flow. This restores the connection between your head, heart and pelvis and releases old patterns.

(Clothing remains on and no sexual acts are performed)

Life Music..

✨ Vanaf 19:00 hebben we een support act. Zweef weg op de Divine Sounds & Mantra’s van Marleen Beeren (van Healing Voice & Holy Pleasure) en Annemijn de Graaff.
 
Marleen deelt hierover:
 
“De Helende stem De oerklank van de ziel.
Een medicijn. Naar binnen. Terug
Naar jouw bron. Naar de kern. Van je Zijn.
Waarin het zelfgenezend en zelfherstellend vermogen werkzaam is. Altijd
Het herinnert. Het opent.
Gedragen. Door het grote geheel. Heel
De (Hathor) healing voice. Voorbij woorden.”
beauty

 ..Verzachtend én powervol. Een bad van liefde. Een geschenk aan jezelf.
Wil jij genieten en jezelf bevrijden van alles dat je weghoudt je licht te stralen? Je unieke JIJ zijn.?

..Soothing and powerful. A bath of love. A gift to yourself.
Gorgeous You.. Do you want to enjoy and free yourself from everything that is hindering you from shining your light? Being your unique YOU.?

“Weet je welkom mooi mens. Met alles wat je bij je draagt.!”

“Know yourself welcome. Just the way you are.!”

✨Extra: Cacao Ceremony with life performance Heart Touching Mantra’s. 💗✨

Let op: Extra long edition. Start ongeveer 19.00

Extra: Cacao Ceremony with live music performance Heart Touching Mantra’s

Start about 7PM

Smelt samen met Shiva en Shakti

Emurge with your inner Shiva and Shakti

Shiva staat voor universeel mannelijke energie en Shakti voor ’t vrouwelijke. Maar je vindt beide energieën ook in jezelf.

Deze Tantric Journey nodigt je uit om beide aspecten in jezelf te verkennen, te omarmen en te helen. Om je levenskracht, je licht en liefde vrij tot uitdrukking te brengen.

Laat je meevoeren op een helende reis in een veilige en liefdevolle bedding waarin jij helemaal jezelf kunt zijn met alles wat je bij je draagt.

Shiva symbolises universal Masculine energy and Shakti the Feminine. But both energies also recide within yourself.

Injury caused in contact with others can only be healed in contact. That’s why we do a lot of exercises in pairs (male-female).

This Temple invites you to explore, embrace and heal both aspects within yourself. To freely express your life force, your light and love.

Let yourself be taken on a healing journey in a safe and loving bedding in which you can completely be yourself with everything you carry with you.

TANTRA.. Making love to Life.!

..The Art of Connection
Tantra, ook wel “The Art of Connection” genoemd Is net als Yoga een pad naar unity. Tantra betekent in het Sanskriet (oud Indiaas) Weefgetouw.
“Weefgetouw” staat voor het grote geheel waarin t leven plaats vind. Zowel macro- als micro cosmisch. Oftewel alle aspecten van jou. Ook die delen die je weggedrukt hebt omdat ze niet welkom waren ooit. Bijv. schuld, schaamte, je harts verlangens… Omarming en t opnieuw toeëigenen laat je kracht, je vitale levensenergie weer stromen. Zo diep helend!

..Integration & Embodying
Het weefgetouw weeft alle  tot één geheel, één creatie zoals door het weven van de draden een stuk stof ontstaat. En zo voel jij je levendiger, ervaar je meer ruimte, kracht en verbinding in jezelf. Je opent je voor de liefde die je bent (Bliss body) 💛
🤍
Weet je welkom..!
– Gabriëlle 💛

..The Art of Connection
Tantra, also called “The Art of Connection,” like Yoga, Is a path to unity. Tantra means Loom in Sanskrit (ancient Indian).
“Loom” represents the big picture in which life takes place. Both macro and micro cosmic. In other words, all aspects of yourself. Also those parts you pushed away because they weren’t welcome once. E.g. guilt, shame, your heart’s desires… Embracing and re-appropriating it allows your vital life energy to flow again. So amazingly healing!

..Integration & Embodying
The loom weaves everything together, into one creation. Just as a piece of cloth is created by weaving the threads. You’ll feel more alive and spacious. More in contact with what and who you are.
This is an invitation to open up to the love that you are (Bliss body)

Know yourself welcome..!
– Gabrielle

Gabriëlle Zwueste

Is bodyworker, lichaamsgericht therapeut, yoga instructor en healer. Ze begeleid bijna 20 jaar Yoga-, Tantra-, en Vrouwen tempels. Haar missie is om jou te empoweren tot volle bloei. Ze is oprichtster en eigenaar van Blossom Body, Temple for Happiness te Breda.

Is a bodyworker, body-oriented therapist, Tantra- and Yoga instructor and Healer. She has been guiding Yoga, Tantra and Women’s temples for almost 20 years. Her mission is to empower you into full bloom. She is the founder and owner of Blossom Body, Temple for Happiness in Breda.

More Tantric Delight - A Touch of Love in 2024

 • Fri march 1
 • Fri mai 10
 • Fri june 21

Wat anderen erover zeggen..

What others say about it..

"Het is nu bijna 24 uur later... maar wauw wauw wauw wat een cadeautje was deze avond . Zo blij dat ik erbij mocht zijn. Ik gloei nog steeds, energie is nog steeds aan het stromen. Gabriëlle Zwueste ... dank je wel voor deze mooie avond 🙌"
John Sier
Owner Zen Time
"It's almost 24 hours later... but wow wow wow what a gift this evening was. So glad I got to be there. I'm still glowing, and flowing with energy. Gabrielle Zwueste ... thank you for this beautiful evening🙌"
John Sier
Owner Zen Time
"Het was een heerlijke avond gisteren, ik voel nog steeds de warmte, het stromen van energie en verbinding met mezelf! De woorden die nu opkomen zijn Liefde en Dankbaarheid. Dank je wel lieve Gabriëlle voor je openheid, liefde en zorgvuldigheid!" - Petra S., Amsterdam
Petra S.
Maatschappelijk Werkster
"It was a wonderful evening yesterday, I still feel the warmth, the flow of energy and connection with myself! The words that come to mind now are Love and Gratitude. Thank you dear Gabrielle for your openness, love and care!"
Petra S.
Social worker
“Wat een intense en fijne ervaring was het. Een gevoel van harmonie en rust verwelkomde mij al bij binnenkomst. Alles ademt liefdevolle acceptatie. Dit is een plek waar je je eigen authentieke zelf mag zijn zonder voorbehoud. Diepere verbindingen met jezelf en de ander te verwelkomen. Dank je wel Gabriëlle”, FCC Advies Den Haag
- Liane Muller
FCC Advies Den Haag
"What a beautiful day. I felt SO WELCOME from the first moment. Everything radiates harmony, peace and beauty. I was allowed to be there. All the tension I had built up over the years had drained away at the end of the day. Felt connected and free. Thank you Gabrielle"
Liane Muller
FCC Advies Dem Haag

Practical:

 • Waar? Copacabana, Salon voor Levenskunsten. Overakkerstraat 190, Breda
 • Hoe laat? 19:30-22:30u (suporting act vanaf 19.00)
 • Contribution? €30,- pp voor ong. 3 1/2 uur (incl. thee, water en yummie snacks.)
 • Bio vegan Cacao Shake: €5,- LET OP: GEEF AAN OF JE EEN BIO VEGAN CACAO SHAKE WILT VOOR BIJ DE CACAO CEREMONY. DEZE KOST €5,- EN WORDT BIJ JE ENTREE CASH VERREKEND.
 • Aanmelden? Stuur een mailtje naar hello@blossombody.nl of ’n appje naar 06 24256185 Je ontvangt dan ’n Tikkie. Na betaling ben je verzekerd van je plekje 
 • Is het event niet uitverkocht? Kom gewoon langs en betaal contant aan de deur.
 • Where?
  Copacabana Salon for Living Arts, Overakkerstraat 190 Breda
 • What time?
  19:30-22:30 (suporting act: Life Music at 19:00)
 • Contribution?
  €30,- pp for 3 hours (incl. tea, water, healthy snacks.)
 • Bio Vegan Cacao Shake: € 5,- LET US KNOW IF YOU LIKE A BIO VEGAN CACAO SHAKE TO JOIN THE CACAO CEREMONY. COSTS ARE €5,- TO PAY CASH AT THE ENTRANCE
 • Sign up?
  Send an email to hello@blossombody.nl or an app to 06 24256185 You will receive a Tikkie. After payment you are assured of your spot. Places are limited and are in order of registration.
 • Is the event not fully booked? Just drop by and pay in cash at the door

Bij annulering door BlossomBody wordt je ticket volledig terugbetaald.

In case of cancelation of BlossomBody your ticket will be refunded for the full amount.

"Hey lieve Gabrielle, Ik heb genoten vanavond super veel dank. Ik heb het eerste half uur alleen maar gehuild ❤"
Jenny T.
Coach
"Hey dear Gabrielle, I really enjoyed tonight thank you very much. I only cried for the first half hour ❤"
Jenny T.
coach
Blossombody Logo
5/5

Blossom Bodywork sessies
zijn op afspraak.

Nieuwsbrief


Informatie en afspraak: Gabriëlle Zwueste
T: (+31) 6 24256185 M: hello@blossombody.nl

De Vrije Uitloop Coöperatief U.A.
KvK 59442689
BTW NL853488162B01

[NL] [O] [EN]